PRZEMIANY

GABINET PSYCHOTERAPII
I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

AGNIESZKA WRZASKOWSKA 
TEL: 608 091 495 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Przeznaczona jest dla osób:

  • doświadczających nadmiernego cierpienia w związku z wystąpieniem kryzysów emocjonalnych lub egzystencjalnych (choroba, śmierć, żałoba, rozwód, próby samobójcze)
  • przeżywających stany depresyjne
  • cierpiących z powodu objawów psychosomatycznych
  • przeżywających trudności w kontaktach interpersonalnych
  • cierpiących z powodu PTSD
  • poszukujących swojej tożsamości
  • chcących się rozwijać i poznać pełnię swoich możliwości

 

TERAPIA PAR

Przeznaczona jest dla par przeżywających kryzys, którego partnerzy, pomimo prób, nie są w stanie pokonać samodzielnie. Kryzys w związku wywołuje silne emocje. Często, właśnie z tego powodu trudno jest się do siebie zbliżyć. Partnerzy mogą zacząć oddalać się od siebie lub walczyć. W procesie terapii mogą lepiej zrozumieć siebie i partnera oraz usprawnić możliwości komunikacji.

 

TERAPIA RODZINY

Przeznaczona jest dla rodzin doświadczających kryzysów, ich skutków, sytuacji konfliktowych, które nie zostały rozwiązane w satysfakcjonujący sposób i powodują, iż rodzina staje się źródłem stresu i generatorem napięć, zamiast stanowić dla jej członków źródło wsparcia.

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Pomocna jest w sytuacji wystąpienia nagłych, niespodziewanych wydarzeń losowych, które dla osoby stanowią nadmierne obciążenie i mogą   prowadzić do załamania jej funkcjonowania.

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacja to spotkanie, którego celem jest określenie charakteru pojawiających się problemów, prowadzące do zaproponowania adekwatnych metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą. Konsultacja może służyć też uzyskaniu doraźnej pomocy w zrozumieniu istniejącego problemu. Z reguły konsultacja obejmuje 1-3 spotkania.

 

WARSZTATY ROZWOJOWE

Grupowe spotkania, których celem jest poszerzanie świadomości i pogłębianie wiedzy na określony temat.

Informacji o warsztatach szukaj na stronie głównej w zakładce "Aktualności".