OFERTA

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Przeznaczona jest dla osób:

  • doświadczających nadmiernego cierpienia w związku z wystąpieniem kryzysów emocjonalnych lub egzystencjalnych (choroba, śmierć, żałoba, rozwód, próby samobójcze)
  • przeżywających stany depresyjne, leczących się z powodu depresji, nerwic, zaburzeń lękowych
  • cierpiących z powodu objawów psychosomatycznych 
  • przeżywających trudności w kontaktach interpersonalnych
  • cierpiących z powodu PTSD (zespół stresu pourazowego)
  • poszukujących swojej tożsamości
  • chcących się rozwijać i poznać pełnię swoich możliwości

 

TERAPIA PAR

Przeznaczona jest dla par przeżywających kryzys, którego partnerzy, pomimo prób, nie są w stanie pokonać samodzielnie. Kryzys w związku wywołuje silne emocje. Często, właśnie z tego powodu trudno jest się do siebie zbliżyć. Partnerzy mogą zacząć oddalać się od siebie lub walczyć. W procesie terapii mogą lepiej zrozumieć siebie i partnera oraz usprawnić możliwości komunikacji.

 

TERAPIA RODZINY

Przeznaczona jest dla rodzin doświadczających kryzysów, ich skutków, sytuacji konfliktowych, które nie zostały rozwiązane w satysfakcjonujący sposób i powodują, iż rodzina staje się źródłem stresu i generatorem napięć, zamiast stanowić dla jej członków źródło wsparcia.

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Pomocna jest w sytuacji wystąpienia nagłych, niespodziewanych wydarzeń losowych, które dla osoby stanowią nadmierne obciążenie i mogą   prowadzić do załamania jej funkcjonowania.

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacja to spotkanie, którego celem jest określenie charakteru pojawiających się problemów, prowadzące do zaproponowania adekwatnych metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą. Konsultacja może służyć też uzyskaniu doraźnej pomocy w zrozumieniu istniejącego problemu. Z reguły konsultacja obejmuje 1-3 spotkania.

 

WARSZTATY ROZWOJOWE

Grupowe spotkania, których celem jest poszerzanie świadomości i pogłębianie wiedzy na określony temat.

gabinet

Al. Chopina 59 lok. 4a
87-800 Włocławek

Gabinet psychoterapii

Agnieszka Wrzaskowska

Zadzwoń do mnie

608-091-495

® 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone